Fundusze Europejskie

Tytuł projektu

Technic Project na rynku niemieckim

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu są kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa Technic Project Marek Stankiewicz.
Technic Project jest firmą specjalizującą się w tworzeniu konstrukcji stalowych, które zostały wybrane jako produkt objęty internacjonalizacją. Rynkiem wytypowanym do ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa są Niemcy.

Najważniejsze zadania zaplanowane do przeprowadzenia w ramach projektu:
1. Opracowanie nowego modelu biznesowego.
2. Wyszukiwanie, selekcja, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych.
3. Uzyskanie certyfikacji niezbędnej dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym.
4. Przygotowanie kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na rynki zagraniczne.
5. Opracowanie projektów i wytworzenie materiałów promocyjnych.
6. Usługa zaprojektowania strony internetowej.
7. Usługa projektowania katalogów i opisów technicznych produktów.
8. Tłumaczenie.
9. Organizacja udziału w wyjazdowych misjach gospodarczych.
10. Zakup środków trwałych.

Cel projektu

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynek niemiecki w oparciu o posiadane konkurencyjne produkty – konstrukcje stalowe.
Realizacja celu ma przyczynić się do osiągnięcia wizji, wg której Technic Project jest znanym i cenionym wykonawcą konstrukcji stalowych na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych oferujący najwyższą jakość po konkurencyjnych cenach. Konieczność realizacji projektu dotyczącego internacjonalizacji wynika ze stałego dążenia firmy do rozwoju, podnoszenia swojej konkurencyjności oraz budowania stabilnej pozycji rynkowej opartej na silnej marce. Rozszerzenie działalności na rynek zagraniczny jest zgodne z długofalowym planem przedsiębiorstwa, jakim jest obecność jego produktów na najważniejszych rynkach zagranicznych.

Czas realizacji projektu

Od 03-10-2022r.

Do 31-12-2023r.

Całkowite wydatki na realizację projektu

Wydatki ogółem 420 551.95 PLN

Wydatki kwalifikowalne 343 537.60 PLN

W tym VAT 0.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie 292 006.96 PLN

ofinansowania 85.00%