Fundusze Europejskie

Technic Project Marek Stankiewicz z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 3A, 15-703 Białystok uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0026/22 „Technic Project na rynku niemieckim” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0026/22-00 podpisaną dnia 27.10.2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynek niemiecki w oparciu o posiadane konkurencyjne produkty – konstrukcje stalowe.

 

Wartość projektu:                  420 551,95 zł

Kwota dofinansowania:         292 006,96 zł

Technic Projekt Marek Stankiewicz

ul. Zwycięstwa 3A
15-703 Białystok

Adres e-mail

biuro@technicproject.com

Kontakt telefoniczny

+48 (85) 873 90 75

Godziny otwarcia

Pon. - Piątek 8:00 - 16:00